พาเลทไม้เป็นพาเลทที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรม ทุกประเภท การขนส่งสินค้าและการขนย้ายเครื่องจักร วัสดุที่นำมาผลิตเป็นพาเลทไม้นั้นต้องเป็นไม้ที่มีคุณภาพไม่ผุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน ราคาถูก ระยะเวลาในการผลิตพาเลทไม้ของเรานั้นรวดเร็วเพราะเราเป็นมืออาชีพ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ลดปัญหาโลกร้อน หมดห่วงกับปัญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม้ของเรา เพราะเรามีเทคนิคที่ลดความชื้น กำจัดแมลง พาเลทไม้มีมาตราฐาน IPPC และมีใบรับรอง (Certificate) สำหรับส่งออกสินค้าไปประเทศต่างๆ และลบเสี้ยนไม้ซึ่งจะไม่ทำให้ตัวสินค้าเกิดความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ใช้ในประเทศและที่่จะนำส่งออกไปยังต่างประเทศ ไม้ที่นำมาผลิตเป็นพาเลทไม้ อาจเกิดการบิด โก่ง โค้งงอได้ จากความชื้นและปัจจัยภายนอกอื่นๆ พาเลทไม้มีหลากหลายแบบให้เลือก สามารถเลือกใช้ตามลักษณะการใช้งาน ตามความต้องการและลักษณะสินค้า น้ำหนัก การวางสินค้า  เป็นต้น พาเลทไม้สน พาเลทไม้ยาง พาเลทไม้เบญจพรรณ

พาเลทไม้มีทั้งหมด 2 แบบคือ
– พาเลทไม้แบบไม้คาน จะเข้าได้ 2 ทาง
– พาเลทไม้แบบขาลูกเต๋า จะเข้าได้ 4 ทาง

 

พาเลทไม้สำหรับส่งออก
จะต้องผ่านการอบเพื่อฆ่าแมลงที่อยู่ในเนื้อไม้ ประทับตราและออกใบ Certificate ไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อการส่งออกต่อไป

มาตรฐาน IPPC วิธีปฎิบัติสำหรับบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อส่งออก 2 วิธี
1. Methyl Bromide (MB) Fumigation : การรมยาโดยใช้สารเคมี เมทิลโบร์ไมด์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ตามแต่ข้อกำหนดของแต่ละท่าเรือปลายทาง
2. Heat Treatment (HT) : การฆ่าแมลงและเชื้อโรคด้วยความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 56องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที
หมายเหตุ : มาตรฐานตาม ISPM15 บังคับใช้กับไม้ทุกชนิด ในขณะที่บางมาตรฐานจะบังคับใช้กับไม้เนื้ออ่อน เท่านั้น


ติดต่อสอบถาม ชมตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ Tel :

ตัวอย่างไม้ สี ชนิดต่างๆ

พาเลทไม้สน

พาเลทไม้สนนอก

 

พาเลทไม้ยูคา

พาเลทไม้ยูคา

 

พาเลทไม้เบญจพรรณนอก

พาเลทไม้เบญจพรรณนอก

 

พาเลทไม้เบญจพรรณ

พาเลทไม้เบญจพรรณไทย


ติดต่อสอบถาม ชมตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ Tel :

ติดต่อสอบถาม

เปิดทำการเวลา 09:30-17:00 น.
โทร :
email :
-----------------------------------------

ตัวอย่างพาเลทไม้ ลังไม้

  • No categories